Wednesday, 20 September 2017

Kya Yahi tak ka Tha Saath Hamara


Kya Yahi tak ka tha Saath hamara, 
Ho Chuka Hum Dono ke bich Len-Den
Udhar-Baari Ka hisaab Barabar,
Nahi Pehle Udhar Chukkta Karo
Phir Hoga Hisaab Barabar,
Uske Bad Jaha Jana Hai
Jao Tel lene.. 
Nahi Rokungi

Related Posts

Kya Yahi tak ka Tha Saath Hamara
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.